• Sailor Moon Music
Tuxedo Mirage Sailor MoonS

Welcome to Sailor Moon&Sailor Senshi FC

[Lyric] I want to hold your hand

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Aug 25, 2013 5:38 pm
avatar
Lika Serena
pink

Thông tin thành viên
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: [Lyric] I want to hold your hand


Lời:

Oh yeah, i’ll tell you something

Oh yeah, i’ll tell you something

Rap... (đoạn đọc rap)...

Oh yeah, i’ll tell you something

I think you’ll understand

When i say that something, I want to hold your hand

I want to hold your hand

I want to hold your hand

Oh please say to me you’ll, let me be your man,

and please say to me you’ll let me hold your hand

Now let me hold your hand

I want to hold your hand

And when I touch you I feel happy inside

It’s such a feeling, that my love,

 I can’t hide

I can’t hide

I can’t hide

Yeah, you’re got that something

I think you’ll understand

When I say that something,

I want to hold your hand

I want to hold your hand

I want to hold your hand

And when I touch you, I feel happy inside

It’s such a feeling, that my love,

I can’t hide

I can’t hide

I can’t hide

Oh please say to me you’ll, let me be your man,

and please say to me you’ll let me hold your hand

Now let me hold your hand

I want to hold your hand

Rap: .....

Oh yeah, i’ll tell you something

I think you’ll understand

When I say that something,

I want to hold your hand

I want to hold your hand

I want to hold your hand

I want to hold your hand
 
 Dịch:

Oh yeah, tôi sẽ cho bạn một cái gì đó
Oh yeah, tôi sẽ cho bạn một cái gì đó
Rap: ...
Oh yeah, tôi sẽ cho bạn một cái gì đó
Tôi nghĩ rằng bạn sẽ hiểu
Khi tôi nói rằng một cái gì đó, tôi muốn nắm tay của bạn
Tôi muốn nắm tay bạn
Tôi muốn nắm tay bạn
Oh xin vui lòng nói với tôi bạn sẽ, hãy để tôi là người đàn ông của bạn,
và xin nói với tôi bạn sẽ cho tôi nắm tay bạn
Bây giờ chúng tôi nắm tay bạn
Tôi muốn nắm tay bạn
Và khi tôi chạm vào tôi cảm thấy hạnh phúc trong
Đó là một cảm giác như vậy, tình yêu của tôi,
  Tôi không thể giấu
Tôi không thể giấu
Tôi không thể giấu
Vâng, bạn đang có một cái gì đó
Tôi nghĩ rằng bạn sẽ hiểu
Khi tôi nói rằng một cái gì đó,
Tôi muốn nắm tay bạn
Tôi muốn nắm tay bạn
Tôi muốn nắm tay bạn
Và khi tôi chạm vào bạn, tôi cảm thấy hạnh phúc trong
Đó là một cảm giác như vậy, tình yêu của tôi,
Tôi không thể giấu
Tôi không thể giấu
Tôi không thể giấu
Oh xin vui lòng nói với tôi bạn sẽ, hãy để tôi là người đàn ông của bạn,
và xin nói với tôi bạn sẽ cho tôi nắm tay bạn
Bây giờ chúng tôi nắm tay bạn
Tôi muốn nắm tay bạn
Rap: .....
Oh yeah, tôi sẽ cho bạn một cái gì đó
Tôi nghĩ rằng bạn sẽ hiểu
Khi tôi nói rằng một cái gì đó,
Tôi muốn nắm tay bạn
Tôi muốn nắm tay bạn
Tôi muốn nắm tay bạn
Tôi muốn nắm tay bạn


                   Dịch bởi ♣ Lika Tomoe ♣  của http://sailorsenshi.forumvi.com

Xem chữ ký của Lika Serena
Tài sản
Xem tài sản của Lika Serena
Tài Sản
Vật Phẩm-Hoa:
Foods-Drinks:
Pet:Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Theme created by thememotive.com. Powered by WordPress.org.
Convers: cubimtq, Edit: Alice-(sailorsenshi.forumvi.com)

Forum của Sailor Moon và Sailor Senshi